Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji wysyłając maila na adres biuro@gsm-eu.pl lub pisemnie na adres pocztowy Glass&More Sp. z o.o., 38-400 Krosno, Ul. Suchodolska 67B.

Mozesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od Umowy.

Prawo do odstępowania od umów zawieranych na odległość przez przedsiębiorców nie dotyczy spółek prawa handlowego, czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością.