Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Ochrona prywatności - Obowiązek informacyjny zgodnie z wymaganiami RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Glass&More Sp. z o.o. z siedzibą 38-400 Krosno, Ul. Suchodolska 67B (dalej jako "Glass&More"), operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.glass-more.pl, (dalej jako Sklep Internetowy)

Jak możesz się z nami skontaktować?

 

Skontaktuj się z Administratorem, którego dane kontaktowe podajemy poniżej:    

adres e-mail: biuro@gsm-eu.pl

adres: 38-400 Krosno, ulica Suchodolska 67B

 

Skąd pozyskujemy Twoje dane?

 

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji na naszym sklepie Internetowym oraz w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie Internetowym pod adresem www.glass-more.pl.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:

 

 - umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności w Sklepie Internetowym.

 - zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji lub też rozwiązywania problemów technicznych;

 - realizacji umów sprzedaży zawartych w Sklepie Internetowym

 - obsługi ewentualnych reklamacji

 - obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

 - kontaktowania się z Tobą w celu świadczenia usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy także Twoje informacje osobiste w celach opisanych poniżej, zgodnie z uzasadnionym interesem, które obejmują:

 

 - prowadzenie działań marketingowych, w tym bezpośredniego marketingu produktów oferowanych w Sklepie internetowym.

 - kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, używając różnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail lub telefon, za Twoją zgodą;

 - zapewnienie usług płatniczych;

 -badanie i analizowanie działalności Sklepu Internetowego,  funkcjonalności i usług oraz szacowania zainteresowań i potrzeb użytkowników;

 - obsługa Twoich wniosków w obsłudze użytkowników i poprzez formularz kontaktowy, o ile nie dotyczą one bezpośrednio wykonania umowy;

 - organizacja programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych;

 -windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 - prowadzenie analiz statystycznych;

 - przechowywanie danych w celu archiwizacyjnym oraz zapewnienie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje informacje osobiste w celu:

 

 -         zapisywania informacji w plikach cookie i zbierania informacji z witryn internetowych i aplikacji mobilnych;

 -organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

 

Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich informacji osobistych w dowolnym momencie, skontaktuj się w tym celu z Administratorem. Będziemy przetwarzać Twoje informacje osobiste, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje informacje osobiste?

 

Aby zawrzeć i wykonać umowę z Tobą oraz zapewnić Ci usługi, musisz podać nam następujące informacje osobiste:

 

 - adres e-mail,

 - imię i nazwisko,

 - adres zamieszkania,

 - numer telefonu,

 - samodzielnie ustawione hasło do Twojego konta na stronie.

 

W przypadku przedsiębiorców zakres informacji jest poszerzony o nazwę i numer identyfikacji podatkowej firmy.

 

Możesz samodzielnie zmieniać powyższe informacje po zalogowaniu się na swoje konto. Te same informacje są udostępniane w przypadku osobistego kontaktu z naszym sklepem.

 

 

W trakcie korzystania z naszych stron internetowych zostają automatycznie pobrane dodatkowe informacje (numer IP związany z urządzeniem, które Państwo używają lub numer IP dostawcy internetowego, nazwa domeny, rodzaj używanej przeglądarki, czas dostępu oraz typ systemu operacyjnego). Ponadto, możemy również gromadzić informacje nawigacyjne, takie jak linki i odnośniki, na które kliknąłeś/łaś, lub inne czynności podejmowane w naszym sklepie Internetowym.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i zrealizować zamówienia.

 

W przypadku gdy przepisy prawa tego wymagają, możemy zażądać od Ciebie podania innych danych, takich jak informacje rachunkowe czy podatkowe. W pozostałych przypadkach podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

 

Zapewniamy, że będziemy przestrzegać wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawa dostępu do Twoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, masz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Możesz skorzystać z tych uprawnień w przypadku gdy:

 

 -w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz aby zostały usunięte, ;Twoje dane osobowe nie będą nam już potrzebne, jednakże mogą być nadal potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, będziemy musieli ustalić, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 

 -Jeśli chodzi o żądanie przeniesienia Twoich danych, przetwarzanie ich będzie odbywać się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, a także w przypadku automatycznego przetwarzania danych.

 

Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres tego organu to: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W jakich okolicznościach masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

 - przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach statystycznych, a Twój sprzeciw wynika z okoliczności szczególnej sytuacji, w której się znajdujesz,

 - twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, w tym profilowane w celach marketingowych.

 

Ważne, że prawo do sprzeciwu możesz wykorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom, które pomagają nam w świadczeniu usług drogą elektroniczną, takim jak usługodawcy płatności i dostawcy usług transportowych dla zamówionych produktów, zgodnie z wyborem klienta dokonanym podczas składania zamówienia.

 

Jak długo przechowujemy Twoje informacje osobowe?

 

Twoje informacje osobowe będą przechowywane przez nas przez cały okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu:

 - dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem umowy,

 - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,

 - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 - celów statystycznych i archiwizacyjnych,

 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Twoje informacje osobowe będą przechowywane w celach marketingowych przez cały okres obowiązywania umowy lub do momentu, w którym zdecydujesz się wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Jeśli weźmiesz udział w programach lojalnościowych, konkursach lub akcjach promocyjnych, Twoje informacje będą przetwarzane przez czas trwania tych działań oraz przez okres rozliczeniowy wręczania nagród. Aby móc udokumentować przestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać Twoje informacje przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania lub dokumentów zawierających Twoje dane, aby udowodnić spełnienie wymagań prawnych i umożliwić organom publicznym kontrolowanie ich spełnienia przez nas.

 

Czy przekazujemy Twoje informacje do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Nie, Twoje informacje nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy przetwarzamy Twoje informacje osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Twoje informacje osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wpływać na Twoje prawa ani sytuację w sposób istotny.

 

Profilowanie Twoich informacji osobowych przez nas oznacza przetwarzanie ich (również w sposób zautomatyzowany) w celu oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozowania Twoich preferencji i zainteresowań.

Polityka Prywatności Dotycząca Plików Cookies

 

Ponieważ szanujemy prywatność naszych klientów, pragniemy, aby korzystanie z naszych stron internetowych było bezpieczne i bezproblemowe. Poniżej przedstawiamy naszą politykę w sprawie plików tzw. cookies.

 

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, na Twoim komputerze mogą być zapisywane niewielkie pliki, zwane ciasteczkami (ang. cookies), które są przesyłane przez serwery z których korzystamy.

 

Nasze serwery wysyłają ciasteczka, które są niezbędne do obsługi sesji użytkownika i kilku kluczowych funkcji systemu, takich jak identyfikacja najczęściej wyświetlanych treści na naszej stronie.

 

Informacje przesyłane z naszego serwera i zapisywane na Twoim komputerze nie są gromadzone ani udostępniane innym podmiotom.

 

Oprócz ciasteczek przesyłanych przez nasz serwer, cookies mogą być tez wysyłane przez  serwery Google za pośrednictwem naszych stron, co służy jedynie celom statystycznym.

 

Możesz w każdej chwili wyłączyć zapisywanie ciasteczek, całkowicie lub tylko niektórych, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

W przypadku, kiedy wyłączysz wszystkie ciasteczka, możliwe będzie, że niektóre treści i usługi udostępniane przez nasze strony nie będą dostępne. Może się zdarzyć że po wyłączeniu wszystkich ciasteczek, złożenie zamówienia na naszej stronie może być niemożliwe.

 

Niemniej jednak, wyłączenie ciasteczek nie uniemożliwi przeglądania stron na naszej witrynie.

 

Jak wyłączyć pliki cookies?

 

W przeglądarce Chrome

W przeglądarce Firefox

W przeglądarce Safari

W przeglądarce Opera

W przeglądarce Internet Explorer